Menu

Wyszukiwanie

Umiejmy zatroszczyć się o nasz wzrost duchowy poprzez udział w coniedzielnej Mszy św., a także w nabożeństwach w ciągu tygodnia – we wtorki i środy w nowennach oraz w piątki w nabożeństwie do Bożego Miłosierdzia.


 

Święty Michale Archaniele!

Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.


 

OPP – Caritas AG;

Nr KRS – 0000195886

PZC św. Maksymiliana w Gnieźnie

 

Dzięki działalności przy naszej parafii Parafialnego Zespołu Caritas każdy podatnik może wesprzeć działalność charytatywną i opiekuńczo-wychowawczą naszej wspólnoty.

Wystarczy 1% kwoty należnego podatku dochodowego za rok poprzedni przekazać na cele statutowe Caritas A.G. z dopiskiem PZC św. Maksymiliana w Gnieźnie.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o wypełnienie PIT-u, zgodnie z poniższym wzorem.


ZASADY PRZEKAZYWANIA 1% NALEŻNEGO PODATKU
NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
W TYM NA RZECZ CARITAS A.G. I TYM SAMYM NA RZECZ NASZEJ PARAFII.

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2007 roku zapisami art. 45 ust. 5c-5g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób oraz art. 21 ust. 3a-3d ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne urzędy skarbowe zobowiązane zostały do przekazywania na wniosek podatnika darowizny w kwocie 1 proc. podatku należnego.

Podstawowym warunkiem przekazania ww. darowizny będzie ZAZNACZENIE W FORMULARZU PIT i złożenie zeznania podatkowego w terminie ustawowym (tj. do 30 kwietnia roku następującego, po roku podatkowym za który dokonuje się rozliczenia).

Grupa podatników uprawnionych do dokonywania darowizny na rzecz OPP:
• podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
• podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
• podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

Wniosek składa się poprzez wypełnienie odpowiedniej rubryki w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok. Darczyńca podaje w zeznaniu nazwę OPP, numer KRS organizacji oraz kwotę podatku, jaką chce wpłacić na cele pożytku publicznego.

Urząd skarbowy przekazuje darowiznę na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego (po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego) w terminie trzech miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Jeśli zeznanie nie zostanie złożone w terminie - urząd skarbowy nie przekaże darowizny na rzecz OPP.

Święta

św. Joanny Beretta Molli - wspomnienie dowolne

Dziś także:
Tydzień modlitw o powołania do służby Bożej w Kościele

Imieniny:
Felicji, Teofila, Zyty