Menu

Wyszukiwanie

Święty Michale Archaniele!

Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.


 

Umiejmy zatroszczyć się o nasz wzrost duchowy poprzez udział w coniedzielnej Mszy św., a także w nabożeństwach w ciągu tygodnia – we wtorki i środy w nowennach oraz w piątki w nabożeństwie do Bożego Miłosierdzia.


 

WIELKI CZWARTEK

Różaniec w intencji powołań o godzinie 17.15.

Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00.

Po Mszy św. możliwość Adoracji Chrystusa w Ciemnicy do godz. 22.00.

Zapraszamy na wspólnotową Adorację Najświętszego Sakramentu, którą prowadzić będzie młodzież, od godziny 21.00.

  

WIELKI PIĄTEK

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy od godz. 8.00 do początku Liturgii.

Droga Krzyżowa i Koronka do Bożego Miłosierdzia wraz z Nowenną przed Świętem Miłosierdzia Bożego o godzinie 11.00.

Modlitwa różańcowa o godz. 17.15.

Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00.

Po liturgii złożenie Jezusa Chrystusa w Grobie Pańskim, śpiew Gorzkich Żali i adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 22.00.

Na godzinę 21.00 zapraszamy na wspólnotową Adorację Najświętszego Sakramentu, którą prowadzić będzie młodzież.

 

WIELKA SOBOTA

Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 8.00 do początku Liturgii.

Od godziny 9.00 będzie można zabierać do naszych domów poświęconą wodę. Święcenie potraw na stół wielkanocny, czyli „Święconka” co pół godziny od g. 10.00 do g.14.30.

Modlitwa różańcowa i Koronka do Bożego Miłosierdzia wraz z Nowenną przed Świętem Miłosierdzia Bożego o godz. 19.15.

 

WIELKANOC

Sobotniego wieczoru chrześcijanie gromadzą się na Uroczystej Wigilii Paschalnej w Wielką Noc. Liturgia rozpocznie się w naszym kościele o godz. 20.00. Zakończy się ona procesją rezurekcyjną wokół kościoła. Podczas trwania liturgii odnowimy przyrzeczenia chrzcielne, dlatego też prosimy o przyniesienie świec.

 

Msza święta Rezurekcyjna z procesją dookoła kościoła o poranku Niedzieli Wielkanocnej – Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 6.00.

Pozostałe Msze św. w tym dniu, z wyjątkiem Mszy św. o godz. 8.00, według porządku niedzielnego.

Modlitwa różańcowa i Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP o godz. 8.45. Koronka do Bożego Miłosierdzia wraz z Nowenną przed Świętem Miłosierdzia Bożego w czasie Mszy św. o godz. 9.30.

 

PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY

Msze św. według porządku niedzielnego.

Modlitwa różańcowa i Koronka do Bożego Miłosierdzia wraz z Nowenną przed Świętem Miłosierdzia Bożego o godz. 7.15.


 

W tym tygodniu:

od poniedziałku do soboty

od 8.00 do 9.00

oraz

od 17.30 do 19.00.

 

W Wielkim Tygodniu:

od poniedziałku do środy

od 8.00 do 9.00

oraz

od 17.00 do 19.00.

OPP – Caritas AG;

Nr KRS – 0000195886

PZC św. Maksymiliana w Gnieźnie

 

Dzięki działalności przy naszej parafii Parafialnego Zespołu Caritas każdy podatnik może wesprzeć działalność charytatywną i opiekuńczo-wychowawczą naszej wspólnoty.

Wystarczy 1% kwoty należnego podatku dochodowego za rok poprzedni przekazać na cele statutowe Caritas A.G. z dopiskiem PZC św. Maksymiliana w Gnieźnie.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o wypełnienie PIT-u, zgodnie z poniższym wzorem.


ZASADY PRZEKAZYWANIA 1% NALEŻNEGO PODATKU
NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
W TYM NA RZECZ CARITAS A.G. I TYM SAMYM NA RZECZ NASZEJ PARAFII.

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2007 roku zapisami art. 45 ust. 5c-5g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób oraz art. 21 ust. 3a-3d ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne urzędy skarbowe zobowiązane zostały do przekazywania na wniosek podatnika darowizny w kwocie 1 proc. podatku należnego.

Podstawowym warunkiem przekazania ww. darowizny będzie ZAZNACZENIE W FORMULARZU PIT i złożenie zeznania podatkowego w terminie ustawowym (tj. do 30 kwietnia roku następującego, po roku podatkowym za który dokonuje się rozliczenia).

Grupa podatników uprawnionych do dokonywania darowizny na rzecz OPP:
• podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
• podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
• podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

Wniosek składa się poprzez wypełnienie odpowiedniej rubryki w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok. Darczyńca podaje w zeznaniu nazwę OPP, numer KRS organizacji oraz kwotę podatku, jaką chce wpłacić na cele pożytku publicznego.

Urząd skarbowy przekazuje darowiznę na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego (po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego) w terminie trzech miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Jeśli zeznanie nie zostanie złożone w terminie - urząd skarbowy nie przekaże darowizny na rzecz OPP.

Święta

Światowy Dzień Młodzieży

Imieniny:
Anieli, Antoniego