Urodził się 15 listopada 1969 roku w Strzelnie. Jest synem: Marianny z domu Czerwińska i Stefan (zm. 25 II 2015 r.). Ma siostrę Hannę, szwagra Piotra i siostrzenicę Martę oraz siostrzeńca Mateusza.

Szkołę Podstawową nr 15 im. Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu ukończył w roku 1984.

Maturę (klasa matematyczno-fizyczna) zdał w roku 1988 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

Podczas studiów seminaryjnych (1988-1994) - Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie - obronił pracę magisterską z zakresu prawa kanonicznego pod kierunkiem ks. dra Tadeusza Kujawskiego.

Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. Abpa Henryka Muszyńskiego dnia 21 maja 1994 roku.

Od dnia 1 czerwca 1994 roku do dnia 30 września 1998 roku, był wikariuszem w parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy; pracował jako katecheta w Szkole Podstawowej nr 21, Szkole Podstawowej nr 56 oraz – jako prefekt – w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Wojciecha w Bydgoszczy.

Od dnia 1 października 1998 roku do dnia 15 czerwca 2003 r. odbył studia specjalistyczne z pedagogiki w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, które ukończył uzyskawszy tytuł magistra pedagogiki po obronie pracy napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Władysława Kubika SJ.

Od dnia 16 czerwca 2003 r. do dnia 24 czerwca 2009 r. był dyrektorem Zespołu Szkół Katolickich (Gimnazjum i Liceum) w Inowrocławiu.

Z dniem 25 czerwca 2009 r. powierzone mu zostały obowiązki proboszcza parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Gnieźnie. Uroczystego wprowadzenia w urząd proboszczowski dokonał w dniu 29 czerwca 2009 r. ks. kan.Ryszard Balik - Dziekan Dekanatu Gniezno II.

W dniach od 12 do 25 września 2019 r. pielgrzymował samotnie szlakiem CAMINO PRIMITIVO z Oviedo do grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela.

Decyzją ks. Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego z dniem 25 czerwca 2009 r. nastąpiła zmiana Proboszcza naszej Parafii. Nowym Proboszczem został ks. Jacek Orlik, dotychczasowy dyrektor Zespołu Szkół Katolickich w Inowrocławiu. Uroczystość wprowadzenia nowego Proboszcza nastąpiła w dniu 29 czerwca 2009. - Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, podczas Mszy św. o godz. 18.00. W imieniu księdza Arcybiskupa Metropolity wprowadzenia dokonał ks. Dziekan Ryszard Balik. Ks. Proboszcz bardzo serdecznie dziękuje za udział w tej doniosłej parafialnej uroczystości i prosi o dalszą modlitwę za całą naszą wspólnotę.

Powrót

1) ks. Bolesław Kostrzewa - 1997-2008 (ur. 9 lipca 1930 r.; zm. 7 kwietnia 2015 r.)

2) ks. kan. Sanisław Fimiak - 2003-2013 (ur. 5 września 1926 r.; zm. 3 maja 2013 r.)

3) ks. Mieczysław Polak - 2003-2009

4) ks. Czesław Pest - 2003-2006 (ur. 5 lipca 1964 r.; zm. 16 stycznia 2006 r.)

5) ks. Aleksander Sobczak - 2007-2015

6) ks. Zygmunt Zaborowski - 2009-2010

7) ks. Jarosław Bogacz - 2010-2014

8) ks. kan. Edward Wosik - 2011-2015 (ur. 23 sierpnia 1935 r.; zm. 4 października 2015 r.)

9) ks. Henryk Tomczyk - 2012-2012 (ur. 15 lipca 1967 r.; zm. 23 maja 2017 r.)

10) ks. Andrzej Wachowski - 2014-2019

11) ks. Rafał Białek - 2015 -2018

12) ks. Jerzy Hakowski - 2015-2019 

13) ks. Edmund Hamerski - 2016-

14) ks. Ryszard Borowicz - 2016-2017

15) ks. Józef Jędrusik - 2017-2020

16) ks. Jan Woźniak - 2018-

17) ks. Gabriel Kozikowski - 2019-2020

18) ks. Stanisław Zywert -2020-

W PARAFII PRACOWALI

1) ks. kanonik Zenon Rubach - 1989-1995 (ur. 1 września 1946 r.; zm. 16 maja 2011 r.)

2) ks. Leszek Chudziński - 1995-1997

3) ks. Edmund Karuk - 1997-2003 (ur. 14 września 1943 r.; zm. 24 kwietnia 2007 r.)

4) ks. Aleksander Sobczak - 2003-2007

5) ks. Paweł Kiejkowski - 2007-2009

6) ks. Jacek Orlik - 2009-

1) ks. Tomasz Ryś - 1989-1992

2) ks. Janusz Tomczak - 1992-1998

3) ks. Tomasz Walterbach - 1998-2002

4) ks. Tadeusz Łuczyk - 2002-2003

5) ks. Sławomir Zadłużny - 2003-2007

6) ks. Przemysław Grzybowski - 2007-2010

7) ks. Marcin Modrzyński - 2010-2013

8) ks. Rafał Chmielewicz - 2013-2015

s. Maria Noemi od Jezusa Ukrzyżowanego (Ewa Brzęcka) - Mniszki Bose Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

śluby wieczyste 15.X.2005 r.

 

s. Teresa (Romana) Maciejewska - Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

Śluby wieczyste - 24.III.2008 r.

 

s. Katarzyna Tubacka - Służebnica Bożego Miłosierdzia

Śluby wieczyste - 7.X.2013 r.

 

s. Emma (Kamilla Fritz) - Wspólnota Sióstr Maryi w Duchu Świętym na Ukrainie

Śluby wieczyste - 29.VIII.2014 r.

 

 

brat Piotr Kowalski - kapucyn

śluby wieczyste: 19.III.2014 r.

Święcenia kapłańskie: 

Prymicja: 

ks. Sławomir Rachwalski

Święcenia kapłańskie: 21 maja 1994 r.

Prymicja: 22 maja 1994 r.

 

ks. Andrzej Kostencki

Święcenia kapłańskie: 18 maja 2002 r. 

Prymicja: 19 maja 2002 r.

Święta

Poniedziałek, XXVI Tydzień zwykły
Rok C, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. męcz. Kosmy i Damiana albo wsp. św. męcz. Wawrzyńca Ruiz i Towarzyszy