Bardzo serdecznie DZIĘKUJĘ wszystkim, którzy w tym roku przekazali 1% należnego podatku dochodowego na rzecz celów charytatywnych naszej parafii. Dzięki temu pozyskaliśmy kwotę 2.992,39. Zostanie ona wykorzystana na dofinansowanie zimowiska dla dzieci i młodzieży, które tradycyjnie nasza parafia organizuje podczas ferii zimowych.

          Cieszy to tym bardziej, ponieważ Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nie ogłosił w tym roku konkursu ofert na organizację zimowego wypoczynku. Tym samym, z przyczyn niezależnych od siebie, parafia nie ma możliwości pozyskania środków finansowych na ten cel. Koszt uczestnictwa to kwota: 1.500,00 zł.

          Zachęcam Tych, którzy „mogą i chcą” do wspierania naszej wspólnoty w formie darowizn, które wykorzystujemy na cele charytatywne naszej parafii – organizację zimowiska dla dzieci i młodzieży.


 

Święta

Środa, III Tydzień Adwentu
Rok C, I
Dzień Powszedni